Mozartův rodný dům

Od roku 1747 do roku 1773 -t, 26 let,  žila Mozartova rodina ve třetím patře „Hagenauerova domu” v Getreidegasse č. 9. A zde se také dne 27. ledna 1756 narodil Wolfgang Amadeus Mozart. Majitel domu, Johann Lorenz Hagenauer (1712-1792), byl známý salcburský obchodník s potravinami a lahůdkami. Byl velkým přítelem a současně i mecenášem rodiny Mozartových. Mozart vytvořil během svého krátkého, leč umělecky velmi plodného života celkem 626 děl: první ve věku 5 let a poslední na smrtelné posteli. Mozart zemřel ve věku pouhých 35 let. Mozart vynikal unikátní schopností svého mozku - totiž uměl se soustředit na několik aktivit současně. Mozart komponoval za jakýchkoli okolností, a to i ve chvílích, kdy se zaměstnával zcela odlišnou činností než je komponování, například svým oblíbeným biliárem.
    V roce 1880 bylo poprvé otevřeno v Mozartově rodném domě muzeum. Stalo se tak z iniciativy Mezinárodní nadace Mozartea stalo se kulturním památníkem a místem, kam proudí každoročně tisíce návštěvníků z celého světa. Mozartův rodný dům je nejnavštěvovanější salcburskou pamětihodností.
Součástí muzea jsou obytné prostory Mozartových s originálním zařízením. K nejslavnějším exponátům patří mezi jiným Mozartovy dětské housle, jeho koncertní housle, clavichord, kladívkový klavír, rodinné portréty, které vznikly za Mozartova života a k nimž patří například nedokončený olej "Mozart u klavíru", který namaloval roku 1789 Mozartův švagr Joseph Lange, a dále pak sbírka soukromých dopisů, úředních listin a také autografů. 
    Hudební nástroje vystavené v Mozartově rodném domě jsou získány do sbírky od skladatelovy vdovy, Constanze Nissenové (1762-1842), a Mozartových synů, Carla Thomase (1784-1858) a Franze Xavera Wolfganga (1791-1844). V roce 1994 byl vlastní byt Mozartovy rodiny pod vedením vídeňské architektky prof. Elsy Prochazkové pečlivě zrestaurován. Byla přitom použita nejmodernější dostupná muzejní technika, jejímž hlavním účelem je chránit exponáty před možným poškozením. 
    V zadní části domu, jehož okna vedou na Univerzitní náměstí, byl v roce 1985 v někdejším bytě sousedky Mozartových paní Babetty von Moll, tety známého salcburského geologa a přírodovědce, zřízen typický měšťanský byt z Mozartova období. Díky soukromým přispěvovatelům tak bylo možné byt vybavit historickým nábytkem a předměty denní potřeby. Kromě toho jsou v prostorách bytu  demonstrovány tři tematické okruhy: „Mozart a Salcburská univerzita“, „Přátelství, které svazovalo Mozarta se salcburskými rodinami“ a „Duchovní hudba a uctívání Svatých“.

    První patro Mozartova rodného domu je od roku 1981 zasvěceno každoročně se měnícím mimořádným výstavám na téma Mozart, které pořádá Mezinárodní nadace Mozarteum. Zato druhé patro Mozartova rodného domu je cele věnováno tématu "Mozart a divadlo". Jsou zde vidět miniaturní modely velkých jevišť od pozdního 18. až do 20. století, která dokumentují nejrozmanitější interpretační formy a také historii  Mozartových oper.

    Tři zajímavé tematické výstavy „Všední den zázračného dítěte”, „Mozart a divadlo” a „Mozartovi – rodina se představuje” vytvořil architekt a karikaturista deníku „Salzburger Nachrichten” Thomas Wizany. Těžištěm výstav jsou originální Mozartovy hudební nástroje a autentické portréty. Vystaveny jsou rovněž typický salcburský nábytek a také předměty denní potřeby z Mozartovy doby.