Krippenstein (2 109 m)

28.03.2009 17:17

Z  Obertraunu  lze vyjet lanovkou na Krippenstein (2 109 m), odkud se Vám za jasného počasí otevře nezapomenutelný rozhled na rozbouřené moře kamene, sněhu, ledovců od obzoru k obzoru s ostrovy kleče, limbami a modříny. Samotný pohled na ostrý Dachstein s okolními horami - Steinercharte, Hoher Gjaidstein, Koppenkarstein, Däumelkogel - od nichž se v pozadí táhnou na jv. Nízké a na jz. Vysoké Taury, na z. Tennengebirge, na sv. Totes Gebirge se Schonbergem, umocněný kvetoucími pěnišníky, hořci jarními a Cluziovými, prvosenkami nejmenšími, silenkami bezlodyžnými, vřesovci a jinou květenou, patří k nejúchvatnějším zážitkům. Nad sebou určitě budete moci pozorovat horská kavčata žlutozobá a snad se Vám podaří zahlédnout i kamzíky.

Chcete-li poznat toto území důvěrněji, vydejte se z Krippensteinu pěšky do Gjaidbahn a odtud na Simoniho chatu, nebo se můžete obrátit a stezkou mezi lesy s bohatou alpskou vápnomilnou vegetací sejít do Obertraunu.

Zpět