Siesenbergklamm - soutězka pro dopravu dřeva

28.03.2009 20:05

Přírodní chráněná oblast Siesenbergklamm ve Weissbachu u Loferu, začala vznikat asi před 12 tisíci lety, kdy začal roztávat alpský ledovec z poslední doby ledové. Voda si tady prorazila cestu hluboko mezi skalami. V roce 1831 dřevaři poprvé postavili skrz soutěsku cestu pro dopravu dřeva.

    Vstup do soutěsky se nachází přímo ve městě. Pod soutěskou je velké parkoviště. Cesta touto přírodní zajímavostí trvá bez průvodce (opět je možno chodit podle libosti a fotit podle libosti) asi hodinu až dvě a je taktéž výborným výchozím místem pro mnoho dalších nádherných vycházek.

    Celá cesta soutěskou je vedena dřevěnými chodníky a můstky vysoko nad vodou, vine se mezi jednotlivými skalami a kusy kamene, odkud jsou vidět scenerie vody plné obřích i malých kamenů a skály vymleté vodou do roztodivných tvarů, některé vytvářejí dokonce průzory. Kameny hladké jako alabastr, do toho sem tam malé vodopádky a zase spousty schodů vzhůru vysoko nad vodou.

Zpátky na parkoviště se dá jít lesem a loukou druhou stranou kopce s výhledem do kraje a později na město a kostel. Před sestupem na parkoviště je na vrchu kopce kříž s Ježíšem.

 

Zvláštní upozornění pro rodiny s dětmi

Skřítek soutěsky nabízí zajímavé informace o okolní přírodě a životním prostředí. Děti dostanou u vstupu tzv. Klammausweis, ve kterém je šest otázek naučné stezky. Jsou zde 3 možnosti odpovědí a lepí se na správné odpovědi žlutá hvězdička v kroužku, nakonec vyjde tajenka.

Místa lze také navštívit s tzv. Salzburgerland kartou.

Zpět